Računalniška omrežja - Prepelič
(ROM)

Spletna učilnica za učence, ki obiskujejo izbirni predmet računalniška omrežja.